Lesgeverscursus Natuurlijk Imkeren

Door de groeiende belangstelling voor natuurlijk imkeren organiseren we een lesgeverscursus, die specifiek gericht is op lesgeven over natuurlijke imkerij. De cursus duurt drie halve dagen. De cursusbegeleider is Geert Groessens, sinds jaren lesgever van de cursus Natuurlijk Imkeren van Landwijzer.

We gaan uit van de belangrijkste kerneigenschappen van het natuurlijk imkeren met honingbijen en bieden daarbij vooral een methodische onderbouwing. De deelnemers zoeken samen naar een optimaal les- of cursusprogramma. Naast de inhoud en de opbouw van het pakket zal de aandacht gaan naar de dynamiek van een les en participatieve werkvormen. Over dit alles wisselen jullie onderling uit en inspireren jullie elkaar.

Programma

Dag 1

  • Introductie
  • Kernelementen van natuurlijk imkeren
  • Workshop

Dag 2

  • Het belang van didactisch materiaal en praktijklessen
  • Oefening omtrent passende werkvormen en materialen voor de kernelementen van natuurlijk imkeren

Dag 3

  • Lesonderdelen: welke thema’s komen wanneer in het lesjaar aan bod?
  • Wat hoort thuis in een imkersregister voor natuurlijk imkeren?
  • Oefenlesjes

Doelpubliek

Ervaren imkers die occasioneel of regelmatig vorming (willen) geven over natuurlijk imkeren.

Lesgevers en begeleiding

De cursusbegeleider is Geert Groessens, sinds jaren lesgever van de cursus Natuurlijk Imkeren van Landwijzer. 

Data en locaties

Details worden bekend gemaakt als er een nieuwe cursus wordt aangekondigd.

Cursusbijdrage

Richtprijs: €50

Inschrijven

Momenteel is er geen nieuwe Lesgeverscursus gepland. Indien er voldoende interesse is, wordt deze mogelijks hernomen. 
Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, vul je gegevens dan bovenaan deze pagina in.